Het Kempisch Bedrijvenpark is een ideale werklocatie voor bedrijven uit de Kempen en bedrijven uit de diverse sectoren van de maakindustrie of techniek. 

Het KBP biedt ruimte aan bedrijven met een ruimtebehoefte vanaf 5.000 m² tot en met milieucategorie 4.2. Het aanbod in kavels varieert. Zo zijn er kavels beschikbaar op een zichtlocatie aan de provincialeweg of op een niet- zichtlocatie aan de secundaire ontsluitingswegen.

Voor het Kempisch Bedrijvenpark gelden de volgende algemene uitgiftecriteria:

  1. De ruimtebehoefte bedraagt minstens 5.000 m². Er is een mogelijkheid om een optie op extra grond te nemen vanaf 5.000 m².
  2. De bedrijfsactiviteit en bebouwing past binnen de milieucategorie en de regels van het bestemmingsplan (bouwvoorschriften, minimaal bebouwingspercentage en milieucategorie) en beeldkwaliteiteisen.
  3. Er is een verplichte deelname aan parkmanagement.
  4. Het uitgangspunt is kopen voor eigen gebruik of huren van een ontwikkelaar met een langdurige huurovereenkomst.
  5. Het gebouwontwerp wordt getoetst op duurzaamheid met het programma GPR-Gebouw.

De uitgiftecriteria zijn een handvat en geen keurslijf. Dit betekent dat in sommige gevallen maatwerk nodig kan zijn, omdat elk bedrijf anders is. Bovendien gelden voor bijzondere functies bijzondere uitgiftecriteria

Meer weten?

Neem contact op met Kempisch Bedrijvenpark via 0497-361694 of info@kempischbedrijvenpark.com.