20240507 Gemeentebladel KBP Energy Hub Foto Tekenen Contract Enexis 7 Mei 2024

Energiehub Kempisch Bedrijvenpark garandeert stroom voor 18 bedrijven

Op 7 mei jl. ondertekenden 18 bedrijven op het Hapertse Kempisch Bedrijvenpark (KBP) een samenwerkingsovereenkomst met Enexis voor een energiehub. Deze hub is een pilot van Enexis, gemeente Bladel, Provincie Noord-Brabant en de samenwerkende bedrijven. Het doel van deze pilot is dat de ondernemers, waaronder VDL Groep en VGI Groep, op het KBP hun energievoorziening collectief gaan organiseren, op basis van duurzame energiebronnen.

Csm Kempisch Bedrijvenpark Energy Hub Fabriek Volledig Op Zonnestroom Ce5bc39adc

Energy Hub Kempisch Bedrijvenpark

Stichting Parkmanagement, de gemeente Bladel, provincie Noord-Brabant, Firan, Enexis en bedrijven werken al meer dan een jaar intensief samen aan de realisatie van de energy hub.

20210626 KBP ©Maxkneefel 35052

Openbare verkoop kavel 12.1 Kempisch bedrijvenpark

Het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) maakt hierbij bekend dat het KBP voornemens is een perceel bedrijfsgrond, gelegen aan de Diamantweg op het KBP te Hapert te verkopen. Het betreft kavel 12.1, kadastraal bekend HGL04 G02417 met een oppervlakte van circa 24.308 m².

KBP Energie 1

Start haalbaarheidsonderzoek energie hub Kempisch Bedrijvenpark als oplossing voor netcongestie

Vandaag tekenden diverse bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert samen met de Kempengemeenten, Enexis Netbeheer en Brainport Development een intentieverklaring voor de start van een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een energie hub. Een dergelijk lokaal energienetwerk moet de bedrijven minder afhankelijk maken van de momenteel nog beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Eindhoven. Ook Provincie Noord-Brabant ondersteunt de ambities.