De aan Kempisch Bedrijvenpark verstrekte persoonlijke gegevens worden door ons vastgelegd in een bestand. Kempisch Bedrijvenpark gaat zorgvuldig om met deze gegevens overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Persoonlijke gegevens worden niet zonder directe toestemming aan derden verstrekt, tenzij Kempisch Bedrijvenpark hiertoe wettelijk verplicht is.

Je hebt het recht inzage te krijgen in al je persoonlijke gegevens die wij bijhouden om ze te corrigeren en/of te verwijderen. Hieraan zijn geen kosten verbonden. Wanneer je jouw gegevens wil inzien of wil corrigeren, kun je een e-mail sturen.

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid aan te passen. Wijzigingen zullen altijd op deze website worden gepubliceerd.