Voorgenomen verkoop bedrijfskavel 12.1 aan de Diamantweg op het Kempisch Bedrijvenpark te Hapert

 

Het Dagelijks Bestuur van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) maakt hierbij bekend dat het KBP voornemens is een perceel bedrijfsgrond, gelegen aan de Diamantweg op het KBP te Hapert te verkopen. Het betreft kavel 12.1, kadastraal bekend HGL04 G02417 met een oppervlakte van circa 24.308 m².

 

Kavel 12.1 kan ontwikkeld worden conform het ruimtelijk kader uit het bestemmingsplan ‘KBP 2008 herziening 2011’. De kavel heeft de bestemming ’Bedrijventerrein’ en kent een maximale milieucategorie van 4.2.

 

De belangrijkste aandachtspunten bij de openbare verkoop van Kavel 12.1 zijn:

  • de kavel is bouwrijp en wordt ‘as is’ geleverd,
  • de aanleg van de inritten vindt plaats in overleg met de gemeente Bladel;
  • de energielevering is anno 2023 geen zekerheid, zo ook niet op het KBP. Koper is hier zelf voor verantwoordelijk.
  • koper is zelf verantwoordelijk om op basis van het vigerende bestemmingsplan de aanvraag omgevingsvergunning ten behoeve van zijn bouwplan voor te bereiden en in te dienen en de daaraan verbonden leges te betalen;
  • de gemeente Bladel is bevoegd gezag voor de toetsing van het bouwplan voor Kavel 12.1 aan het bestemmingsplan en verleent de omgevingsvergunning.
  • de kavel bij inschrijving verkocht wordt via de notaris en dat tot uiterlijk 17 november 2023 een bod ingediend kan worden;
  • de minimale verkoopprijs € 165,00 per vierkante meter excl. btw bedraagt;
  • de grondoverdacht / juridische levering nog dit jaar plaatsvindt / uiterlijk op 22 december 2023.

Bovenstaande uitgangspunten zijn ook opgenomen in de bijgevoegde documentatie.

 

Voor vragen kunt u zich wenden tot de heer E. Sprangers, per mail e.sprangers@bladel.nl of telefonisch 06-29259868.

 

Als bijlagen aan deze publicatie zijn bijgevoegd: