Het KBP is een duurzaam en kwalitatief hoogwaardig bedrijventerrein. Om deze kwaliteit en duurzaamheid te waarborgen voor nu en in de toekomst is er gecentraliseerd en collectief parkmanagement; voor en door ondernemers. De deelname aan parkmanagement is verplicht. Het welslagen van het parkmanagement, voor zowel privé als openbaar terrein, is de verantwoordelijkheid van de ondernemers op het terrein.

De borging van de kwaliteit van het nieuwe bedrijventerrein, kostenreductie door gezamenlijke inkoop en tot stand brengen van een daadwerkelijke gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, zijn de belangrijkste drijfveren voor de oprichting van de organisatie. Samen met de zorgvuldige inrichting van het KBP en de aandacht voor de architectuur van de gebouwen, leidt parkmanagement tot een duurzame en waardevaste investering.

Basispakket

Iedere ondernemer die zich vestigt op het KBP betaalt een jaarlijkse bijdrage aan de parkmanagementorganisatie. De hoogte van de bijdrage is gebaseerd op de grootte van de kavel. In ruil voor deze bijdrage kan de ondernemer actief deelnemen aan het beheer en organisatie van het KBP en kan de ondernemer profi teren van de collectieve diensten uit het basispakket. De volgende zaken maken onderdeel uit van het verplichte basispakket:

 • Camerabeveiliging in schil 1 en 2 van de openbare ruimte
 • Keurmerk Veilig Ondernemen
 • Onderhoud zichtzijde privaat terrein.
 • Bewegwijzering bedrijven (aanbrengen en onderhoud).
 • Glasvezelnetwerk
 • Opruimen zwerfafval openbaar terrein.
 • Jaarlijkse inspectie van het bedrijventerrein.
 • Uitvoering diverse scans: milieuscan, mobiliteitsscan en energiescan ten behoeve van uitgifte.
 • Organiseren van het parkeren van personenauto’s bij toekomstige uitbreidingen.
 • Organisatie van de parkmanagementorganisatie.
 • Deelname aan overleg – en informatiebijeenkomsten.
 • Ondersteuning en ontwikkeling van het KBP.

Naast het basispakket parkmanagement is er een aanvulling op het aanbod van collectieve diensten en producten mogelijk. Deze diensten en producten kunnen in de toekomst in overleg met de ondernemers van de parkmanagementorganisatie geselecteerd worden en vervolgens collectief worden aangeboden.

Organisatie

Het parkmanagement wordt bestuurd door de stichting parkmanagement. Het stichtingsbestuur wordt verantwoordelijk voor de begroting van het parkmanagement. Het bestuur bestaat uit ondernemers die gevestigd zijn op het bedrijvenpark. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door:

 • Marco van Geel, VGI (voorzitter)
 • Ingrid Kuypers, Kuypers Kunststoftechniek (penningmeester)
 • Patrick Coppens, CoTrans
 • Gert Jan van der Heijden, Int. transportbedrijf Van der Heijden
 • Eric Sprangers, Kempisch Bedrijvenpark
 • Nicole Nuijts, projectmanager parkmanagement KBP

Stichting Parkmanagement Kempisch Bedrijvenpark