Duurzaam ontwerp

Het Kempisch Bedrijvenpark is een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam bedrijvenpark. Zowel in het ontwerp als in de uitvoering hebben deze begrippen centraal gestaan. Dat heeft zijn beslag gekregen in een bedrijvenpark met bijzonder duurzame technieken en materialen. Zo was het KBP al in de ontwerpfase een pilotproject voor een uitermate innovatieve groentoepassingen. Met het groen op het KBP wordt fijnstof afgevangen, ook van de A67.

Duurzaam groen

Tijdens de ontwerpfase is een duurzame inrichting van het groen leidend geweest. Er is een goede balans ontstaan tussen groen, water en bebouwing. Dit komt onder andere tot uiting in het multifunctioneel gebruik van het Woonbos. Dit natuurgebied vormt niet alleen een groene buffer tussen de kern Hapert en het KBP, maar dient ook als retentiegebied voor regenwater. Op verschillende plekken zijn houtwallen gecreëerd. Dit vormt een goed leefgebied voor insecten, vogels en kleine knaagdieren, wat de biodiversiteit in het gebied ten goede komt. De ecozone langs de Pan zorgt voor voldoende afwatering van het terrein en vormt een blijvende groene buffer tussen het KBP en het aangrenzende buitengebied. Een factor van belang voor de toekomstwaarde en belevingswaarde van het bedrijvenpark.

Ambities gebouwen

KBP heeft ambities voor duurzame nieuwbouw op het bedrijvenpark. Het programma GPR Gebouw® wordt  als hulpmiddel gebruikt om deze ambitie te bereiken. GPR-gebouw biedt de mogelijkheid te werken met prestatieafspraken. In GPR Gebouw® zijn de ambities namelijk helder en eenduidig vastgelegd in de vorm van rapportcijfers. Deze gelden als minimale prestatie-eisen. KBP streeft naar een rapportcijfer 7 op vijf onderdelen. Samen met de ontwerper van het gebouw wordt gezocht naar duurzame toepassingen en materialen die zowel voor de gebruiker als voor de eigenaar van het gebouw voordeel hebben op de korte en lange termijn. Al gedurende het ontwerpproces kan worden getoetst of het ontwerp aan het ambitieniveau voldoet. GPR Gebouw® is tevens geschikt voor de subsidieregelingen MIA en VAMIL. Meer informatie daarover vindt u via onderstaande link:
MIA en VAMIL, Rijksdienst voor ondernemend Nederland