Uitstekende ligging

Het KBP kent een uitermate gunstige ligging. Met directe ontsluitingen op de A67 en de N284 is het een uitstekende uitvalsbasis naar andere (industriële) centra, zoals naar het nabijgelegen Eindhoven Brainport, maar ook naar het havengebied van Moerdijk, naar Antwerpen, het economisch hart van Vlaanderen en het Duitse Ruhrgebied.

Google Maps

Grotere kaart weergeven

Brainport

De Brabantse Kempen maakt deel uit van de regio Eindhoven. Belangrijk kenmerk van deze regio is de aanwezigheid van het ‘mechatronica’ cluster en de hightech industrie met Eindhoven als centrum. De meeste technologiebedrijven en onderzoeksinstituten bevinden zich in een straal van ongeveer 40 kilometer rond Eindhoven. Deze sector neemt een omvangrijk deel van de R&D uitgaven in Nederland voor zijn rekening en vormt een belangrijk innovatief vliegwiel voor het hele gebied.
Verder valt de internationale oriëntatie van de regio op. Een aanzienlijk deel van de totale omzet is afkomstig uit de export. In de regio Eindhoven is 63% van de omzet in de industrie afkomstig uit het buitenland, landelijk is dit 45%.

Het rijke aanbod aan (onderwijs)voorzieningen en culturele en recreatieve mogelijkheden, zorgt samen met het landelijke karakter van het gebied bovendien voor een aangenaam woon- en leefklimaat. Zuidoost Brabant is 1.460 km2 groot, telt 21 gemeenten met in totaal ruim 700.000 inwoners en heeft alleen in de Brabantse Kempen al meer dan 2.000 hectare natuurgebied. Eindhoven, Tilburg en Helmond vormen de stedelijke kernen van de regio.

Brabantse Kempen

In de Brabantse Kempen gaan ondernemingszin en hard werken van oudsher hand in hand. Wat vaak op kleine schaal begon als familiebedrijven, is door ervaring en goed ondernemerschap uitgegroeid tot gerenommeerde bedrijven van nationale en internationale allure. Daaronder een grote diversiteit aan toeleveranciers. Want kennis- en maakindustrie vinden elkaar in de Brabantse Kempen. Veel bedrijven in de Brabantse Kempen maken onderdeel uit van de supply chain van OEM's. Het grootste aandeel van de bedrijvigheid in de mechatronica komt voor rekening van de kleinere uitbesteders en toeleveranciers.

In totaal zijn in de vier Kempengemeenten, die samen het KBP ontwikkelen, circa 5.000 bedrijven en instellingen gevestigd, die werk bieden aan 26.000 mensen. De sectoren landbouw, industrie en handel zijn qua werkgelegenheid relatief sterk vertegenwoordigd.

Samenwerking

De samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven en het bedrijfsleven onderling in de Brabantse Kempen is uitstekend. Tussen de Kempengemeenten bestaat een goede economische afstemming en samenwerking met als uitgangspunt het behouden en creëren van werkgelegenheid en een optimaal vestigingsklimaat voor ondernemers. Ondernemers vinden elkaar in de verschillende ondernemersverenigingen en parkmanagementorganisaties.