Burgemeester Peter Maas, voorzitter (wnd) van het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) en architect Joost van der Sande ondertekende onlangs een ontwikkelovereenkomst voor de woonkavels in het Woonbos te Hapert.

De woonkavels zijn gelegen aan de dorpsrand van Hapert en maken onderdeel uit van de gebiedsontwikkeling van het bedrijvenpark. Het nieuwe woonconcept dat voor deze kavels is ontwikkeld door architect Van der Sande heet “De Nieuwe Wildernis”. Deze naam heeft betrekking op het ruime groen, de variatie in landschap en de nieuwe natuur waarin deze woonkavels zijn gelegen. De prachtig aangelegde natuur is het uitgangspunt geweest voor de verdere ontwikkeling van het woonconcept.
Het nieuwe woonconcept is ontwikkeld met als doelstelling het aantrekkelijker maken van de woonkavels met behoud van de beoogde kwaliteit en het groene karakter van het gebied. Om dat te bereiken is een kwalitatief hoogwaardig plan gemaakt, met een nieuwe verkaveling en enkele algemene uitgangspunten voor de bebouwing en indeling van de kavels. Deze uitgangspunten zijn opgenomen in een kavelpaspoort en borgen het gevoel van luxe, rust en ruimte. Het plan bevat circa 15 compacte kavels. Door een zorgvuldige situering van de woningen is er privacy en een mooi uitzicht op de nieuwe natuur. 
Architect Van der Sande neemt ook de ontwerpen van de woningen voor zijn rekening. Het ontwerp wordt samen met de kavel verkocht, daarbij is individueel maatwerk mogelijk. Dit biedt keuzevrijheid en invloed op het ontwerp. De verkoop van de woningen loopt via Van der Sande. Interesse in een woning en de mogelijkheden? Meer informatie is te vinden op www.nieuwewildernishapert.nl