De eerste werkzaamheden voor de nieuwbouw van MS Schippers op het Kempisch Bedrijvenpark te Hapert gaan van start. Afgelopen maanden is het ontwerp van het kennis- en innovatiecentrum voor de dierhouderij uitgewerkt en de vergunningaanvraag is voorbereid.

De eerste stap in de ontwikkeling van de nieuwbouw is het bouwrijpmaken van de locatie. Hiermee wordt op korte termijn gestart.

Kennis en innovatie
MS Schippers ondersteunt al 50 jaar de veehouder. Als totaalleverancier voor de veehouderij komt MS Schippers iedere dag in de stal waarin ze samen met de veehouder bekijkt hoe het beter kan. De afgelopen jaren profileert MS Schippers zich steeds sterker als partner in het terugdringen van antibiotica in de veehouderij. De omzet van het bedrijf bedraagt jaarlijks ruim 80 miljoen euro, waarvan het merendeel buiten Nederland, in Europa wordt gerealiseerd. In Bladel is het hoofdkantoor en een fabriek voor de productie van oormerken gevestigd. In Lommel (B) is een distributiecentrum gelegen. Een groot deel van deze activiteiten wordt geconcentreerd op het KBP in Hapert. 

MS Schippers is voor agrarische ondernemers een partner voor kennis en expertise over de veehouderij. Het nieuw te bouwen innovatie- en kenniscentrum van MS Schippers biedt straks de mogelijkheid om 350 gasten te ontvangen. Ook is er ruimte voor start-ups; ondernemende kenniswerkers die voor en samen met MS Schippers nieuwe toepassingen voor de veehouderij ontwikkelen.

State of the art
MS Schippers bouwt op een kavel van ruim 4ha, gelegen aan de A67 en de Provincialeweg, het nieuwe hoofdkantoor voor ca. 250 medewerkers, directie en staf en een groot magazijn voor de opslag en distributie van producten en toebehoren voor de dierhouderij. Het magazijn wordt onder andere uitgerust met een geavanceerd en geautomatiseerd orderpickingsysteem.
Op de kavel wordt een tweelaagse parkeergarage gebouwd voor de medewerkers en bezoekers van MS Schippers. De parkeergarage biedt ruimte aan 480 auto’s en wordt ook gebruikt door de motorcrossclub op wedstijddagen in het weekend.

Bouwrijp maken
Voor de realisatie van dit plan is het bestemmingsplan aangepast. De gemeenteraad van Bladel heeft het plan vastgesteld en het plan heeft afgelopen weken ter inzage gelegen. Nu kan de volgende stap worden gezet in de uitvoering. Voor de bouw van de parkeergarage dient de aardenwal rond het crossterrein verwijderd te worden en een deel van het groen in het zuiden van het terrein te worden gesnoeid. Nadat het terrein bouwrijp is gemaakt starten in het begin van het nieuwe jaar de eerste bouwwerkzaamheden, waaronder de constructie van de parkeergarage.