Vandaag tekenden diverse bedrijven op het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert samen met de Kempengemeenten, Enexis Netbeheer en Brainport Development een intentieverklaring voor de start van een haalbaarheidsonderzoek voor de ontwikkeling van een energie hub. Een dergelijk lokaal energienetwerk moet de bedrijven minder afhankelijk maken van de momenteel nog beperkte capaciteit van het elektriciteitsnet. Het haalbaarheidsonderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door de Metropoolregio Eindhoven. Ook Provincie Noord Brabant ondersteunt de ambities.

Voortrekkersrol

De Kempengemeenten hebben grote ambities in de verduurzaming van bedrijventerreinen en de opwek van groene energie. Ook de samenwerkende bedrijven op het KBP willen graag verduurzamen en hebben daarnaast een snel toenemende elektriciteitsvraag. Hierdoor ontstaat een gebrek aan capaciteit op het elektriciteitsnet en dreigt de energietransitie en verduurzaming in de Kempen vast te lopen. Dat is niet goed voor het vestigingsklimaat van de regio en de duurzaamheids- en investeringsplannen van bedrijven.

Bedrijven op het KBP hebben de handen ineen geslagen en nemen al enige tijd een voortrekkersrol in de zoektocht naar oplossingen voor congestie (‘file’) op het elektriciteitsnetwerk. Het start met een onderzoek naar de mogelijkheden van een energie hub, waardoor de bedrijven op het KBP minder afhankelijk worden van de beperkte capaciteit op het elektriciteitsnet. De Kempengemeenten hebben het initiatief genomen een dergelijk onderzoek op te starten.

Energie Hub

Een energie hub maakt optimaal gebruik van lokale, duurzame energie en zorgt voor balans tussen de opwek, de opslag en het verbruik van energie. Daarbij is het ook mogelijk om directe verbindingen te leggen tussen verschillende soorten duurzame energie én de gebruikers van de duurzame energie. Zo zijn energie hubs duurzame, betrouwbare en betaalbare oplossingen en geven daarmee een impuls aan de energietransitie.

Kansen voor KBP

Het Kempisch Bedrijvenpark heeft veel potentie voor een energie hub. Er zijn namelijk diverse bedrijven gevestigd met een groot energieverbruik. Deze bedrijven groeien en investeren in automatisering en robotisering. De gevestigde transportbedrijven op het terrein én het woon-werkverkeer zullen in de toekomst (verder) elektrificeren. Daarnaast zijn er grote dakoppervlakten beschikbaar voor zonnepanelen en zijn er vergevorderde plannen voor windmolens langs de A67, in de nabijheid van het bedrijvenpark. De huidige netcongestie maakt duidelijk dat de energie-infrastructuur niet toekomstbestendig is. De bedrijven in de Kempen willen niet afwachten, maar het probleem aanpakken. Zij staan open voor samenwerking en dat werd op 9 december bekrachtigd met de ondertekening van de intentieverklaring.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd door energie infraspecialist Firan. Door middel van energie-scans zal het verbruiksprofiel en de opwek van energie in kaart gebracht worden en worden tevens de knelpunten geanalyseerd. Daaruit volgt een conceptontwerp en bijhorende businesscase voor een energie hub. Dit concept kan later ook toegepast kunnen worden op andere bedrijvenparken. Enexis, de regionale netbeheerder, heeft ook veel interesse in de uitkomsten van het onderzoek, omdat hiermee de congestie op het netwerk kan worden ontlast. De verwachting is dat in de loop van 2023 de eerste resultaten opgeleverd worden door Firan.

Partners haalbaarheidsonderzoek energie hub KBP:

VDL Groep, VGI Groep, Diffutherm, The Schippers Group, Boerboom Hout Groep, Van der Heijden Transport & Logistiek, Cotrans, Nerus International, Enexis Netbeheer, Brainport Development, Stichting parkmanagement Kempisch Bedrijvenpark, Kempengemeenten, Scholt Energy, Alius Energy, Firan, Metropoolregio Eindhoven en Provincie Noord Brabant.

Foto door: Imca van der Weem