Op donderdag 9 oktober 2014 wordt het slotevent van het Europees Interregproject MOBIKA georganiseerd.

MOBIKA staat voor Mobiliteit in de Kempen en Arendonk. De projectpartners, zijnde de gemeente Arendonk, de IOK uit Belgie en het Kempisch Logistiek Centrum (KLC) en het Kempisch Bedrijvenpark (KBP) hebben twee jaar gewerkt aan mobiliteitsuitdagingen voor en door Arendonkse en Bladelse bedrijven dankzij Europese steun. Op het slotevent wordt gepresenteerd wat er gerealiseerd werd, maar uiteraard is het ook de bedoeling om de Arendonkse en Bladelse bedrijven beter te leren kennen. 

Het programma ziet er als volgt uit:
16:00-17:45 uur: Bedrijfsbezoeken: U kunt kiezen uit Diffutherm, Iemants, Gewadrupo en Interfocos.
18:00 uur: Officiële gedeelte bij Staalmarkt op het Kempisch Bedrijvenpark met een kort woordje vanuit de gemeentebesturen en beide ondernemersverenigingen
19:00 uur: Een hapje en een drankje om in een ontspannen sfeer te eindigen.

Per post hebben genodigden inmiddels een uitnodiging ontvangenIndien u bent uitgenodigd voor dit event kunt u zich aanmelden via www.aanmelder.nl/Mobika.