Iedere provincie heeft bedrijven die op plaatsen zitten waar omwonenden of andere bedrijven er last van hebben. Het kan dan gaan om milieuhinder door bijvoorbeeld geur of geluid, maar ook om zaken als parkeeroverlast of een slechte beeldkwaliteit.

Deze bedrijven staan ook wel bekend onder de noemer Nimby-bedrijven (Not In My BackYard): ze voldoen aan de wettelijke normen en toch is er sprake van (een gevoel van) overlast. Tegelijkertijd zijn deze bedrijven  van groot belang voor de (regionale) economie. De adviesbureau's Grontmij, IVAM en Stec Groep werken aan een handleiding om toekomstige overlast op bedrijventerreinen te voorkomen.  

Overlast voorkomen
Sinds 2012 heeft de provincie Noord-Brabant een nieuw Nimby-beleid. Waar de provincie voorheen meer inzette op verplaatsing van Nimby-bedrijven naar regionale bedrijventerreinen en geschikte locaties is dit nu de laatste optie. Het nieuwe beleid betekent voor de provincie dat zij samen met de bedrijven zoekt naar mogelijkheden om overlast op de huidige locatie te voorkomen, te verminderen of te genezen. Deze aanpak vergt in de ontwikkelingsfase ook een andere kijk op hoe je een bedrijventerrein bouwt, hoe je de kavels op een nieuw bedrijventerrein uitgeeft en hoe je het terrein beheert. Het Kempisch Bedrijvenpark in Hapert is daarbij het voorbeeldproject en is het eerste terrein dat Nimby-proof wordt ontwikkeld. Het bedrijventerrein behoudt daardoor haar waarde, ruimte voor bedrijvigheid en een goede uitstraling.

Praktische handvatten
Grontmij stelt samen met onderzoeksinstituut IVAM van de Universiteit van Amsterdam en economisch adviesbureau Stec Groep een praktisch ingerichte handleiding op met tips voor bedrijven en overheden waardoor ook in de toekomst een bedrijventerrein Nimby-proof gehouden kan worden. Deze handleiding geeft aan wat je kunt doen om potentiële onderlinge hinder op nieuwe bedrijventerreinen te voorkomen. Daarnaast bevat ze handvaten voor het verminderen en genezen van overlastsituaties op bestaande bedrijventerreinen.

Eind 2015 zal deze Nimby-handleiding voor de provincie Noord-Brabant beschikbaar komen.