Motorcrossclub de Kempen, de gemeente Bladel en gemeente Eersel, het Kempisch Bedrijvenpark en MS Schippers hebben een gezamenlijke verklaring ondertekend.

Deze partijen hebben afgelopen maanden afspraken gemaakt om met de komst van de nieuwbouw van MS Schippers verandering in het  geluid van de motorcross te voorkomen  en stappen te zetten in de richting van verbetering. Een intense en unieke samenwerking voor de betrokkenen en de omgeving. Er worden geluidswallen aangelegd, tot 9 meter hoog. Het gebruik van de crossbaan wordt beter gedoseerd, en de manier van toezicht wordt aangescherpt. De betrokkenen hebben daarover een gezamenlijke verklaring ondertekend.

De afgelopen jaren was er herhaaldelijk sprake van geluidsoverlast van MCC de Kempen. Dit leidde tot handhavingsverzoeken en boetes voor MCC de Kempen. De aanpassing van het bestemmingsplan KBP voor het bouwplan MS Schippers vormde de aanleiding om met de betrokkenen de afgelopen maanden om tafel te gaan zitten en door te praten over duurzame oplossingen voor deze situatie en het oplossen van effecten van de nieuwbouw op het geluid. Er is door het onafhankelijke akoestische adviesbureau  K&M samen met de Omgevingsdienst Zuid en Oost Brabant (ODZOB) onderzocht hoe geluid van de crossbaan wordt gemaakt en hoe het zich gedraagt. Met deze adviezen is actie ondernomen. De gemaakte afspraken leiden tot een aantal maatregelen op korte termijn, waardoor de geluidshinder voor de omgeving wordt beperkt en alle effecten van de nieuwbouw zijn opgevangen. Door het bouwplan MS Schippers en andere nieuwe bebouwing zal de overlast voor bewoners aan de zijde van Hapert en Dalem sterk afnemen. 
De gemeente Eersel zorgt voor de aanleg van de 2 hoogste wallen langs de bosrand. De wallen worden beplant en er worden voorzieningen getroffen om wildcrossen op de wallen te voorkomen. Tussen de grote en de kleine crossbaan legt MCC de Kempen een nieuwe geluidwal aan van 4,5 meter hoog. Daarnaast wordt gezorgd voor de aanleg van een wal of keerwand in de hoek van de bosrand langs de A67. De aanleg van de wallen is nodig om de weerkaatsing tegen (nieuwe) bedrijfsgebouwen op te vangen. De wallen absorberen het geluid. Verder neemt  MCC de Kempen de werkwijze rondom trainingsactiviteiten o.b.v. het geluidsrapport onder de loep  om de effecten van de wallen nog verder te vergroten. 
De meest bijzondere afspraak is wellicht, dat MCC de Kempen het aantal rijders op de baan op een nieuwe manier zal doseren en zo nodig beperken, zodat de geluidsproductie altijd onder het geluidsplafond van de milieuvergunning blijft. Met de Gemeente en de Omgevingsdienst ODZOB zijn afspraken gemaakt om steeds vlot, samen, naar geluidsmetingen te kijken en te evalueren. Ook zijn er afspraken gemaakt om in gesprek te blijven om in de toekomst een leefbare woonsituatie voor de omgeving te garanderen. 
De gemeenteraad van Bladel stemde onlangs al in met de bestemmingsplanwijziging voor het bouwplan MS Schippers. Begin 2019 zal de bouw starten. MCC de Kempen en MS Schippers hebben afspraken gemaakt over het gebruik van de nieuw te realiseren parkeergarage van MS Schippers tijdens crosswedstrijden. De entree van het crossterrein wordt teruggeplaatst  naar het begin van het zandpad langs de bosrand, te bereiken via het bedrijvenpark.  Het zandpad blijft gesloten voor gemotoriseerd verkeer. Door de aanleg van de wallen zijn er geen negatieve gevolgen voor de omgeving.