Header Bouwmogelijkheden
Menu

Bouwmogelijkheden

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan van Kempisch Bedrijvenpark is onherroepelijk. De kavels zijn bouw- en woonrijp. Dat betekent dat na het verkrijgen van een omgevingsvergunning direct gestart kan worden met bouwen. De behandelingstermijn van de vergunningaanvraag is circa 8 weken. De belangrijkste uitgangspunten uit het bestemmingsplan zijn: 
 
De kavels hebben een voorgevelrooilijn van 18m voor parkeren, manoeuvreren en laden en lossen
De minimale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 7m
De maximale bouwhoogte van het hoofdgebouw is 9m tot respectievelijk 16m
Het minimale bebouwingspercentage van het bouwvlak varieert van 50% tot 65%.
Het maximale bebouwingspercentage van het bouwvlak varieert van 70% tot 85%.
Het bebouwingspercentage is afhankelijk van de bedrijfsactiviteit.
De parkeernorm is vastgesteld op 9 parkeerplaatsen per 1.000m² brutovloeroppervlak.
De zijlingse rooilijn ligt op 5m vanaf perceelsgrens.
Enkel platte daken zijn toegestaan. Het gebouw bestaat uit één bouwmassa.
Detailhandel is niet toegestaan.
Bedrijven in de sectoren industrie, handel en dienstverlening, transport en distributie zijn toegestaan.
  De maximale milieucategorie is 4.2.

Het bestemmingsplan van KBP is digitaal te raadplegen via de volgende link:
Digitaal Bestemmingsplan KBP .

Het bestemmingsplan is hier te downloaden.

 Bestemmingsplan KBP 2008, herziening 2011 PDF
 Plankaart Bestemmingsplan KBP 2008, herziening 2011 PDF

Beeldkwaliteit

KBP streeft naar een sterke, maar realistische sturing op de uitstraling van het pand en de bedrijfsomgeving. De zorgvuldige inrichting van het KBP zorgt samen met de aandacht voor de architectuur van de gebouwen voor een duurzame en waardevaste investering. De randvoorwaarden zijn opgenomen in het beeldkwaliteitplan. Dit plan geeft de richting aan voor de verdere uitwerking. De adviescommissie Welstandszorg toetst de bouwplannen hieraan.

Het beeldkwaliteitplan is hier te downloaden 
 Beeldkwaliteitsplan KBP

 

 

Meer weten?

Neem contact op met Kempisch Bedrijvenpark via telefoonnumer  0497-361694 of email info@kempischbedrijvenpark.com